90 bollars bingo

90-bollars spel är en vanlig spelform i Europa, men även 75-bollars bingo förekommer (läs mer om det här). I 90-bollars bingo använder man bingobrickor med 15 unika nummer placerade i ett rutnät om 3 x 9 och varje rad har 5 numrerade rutor och 4 tomma. Alltså totalt 27 rutor.

Nummer (mellan 1-90) ropas ut i slumpvis ordning tills någon får full bricka och vinner. Det är ofta delvinster vid 90-bollars bingo, det innebär att man får bingo när man får en full rad, två fulla rader samt fyller hela sin bricka.

Om det finns en Jackpot i bingorummet gäller det att man får en full bricka inom ett visst antal dragna nummer.

You May Also Like